Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/3/d/3de1355c-557e-46ae-9591-7cdaabaef83b/medipro.sk/web/data/libs/Nette/loader.php on line 19
Obchodné podmienky | Jedinečné produkty

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu MediPro

MWI s.r.o.
Landauova 34
841 01 Bratislava
IČO: 47 695 251
Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde Bratislava I vložka číslo: 97925/B
Internetová adresa obchodu: www.medipro.sk
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Objednávka

Kupujúci potvrdením objednávky súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a odoslaním objednávky prostredníctvom elektronického obchodu MediPro si záväzne objednáva tovar zobrazený v nákupnom košíku. Následne bude kupujúcemu na emailovú adresu uvedenú v objednávke zaslané potvrdenie o prijatí objednávky.

Dodacia lehota

Objednaný tovar zvyčajne posielame do 48 hodín od prijatia objednávky. V prípade nedostupnosti tovaru na sklade zákazníkov o tomto informujeme prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov.

Platobné podmienky

Výsledná suma objednávky je súčtom všetkých položiek v objednávke zobrazených v nákupnom košíku plus poštovného podľa cenníka Kuriérskych služieb. Za tovar sa platí pri prevzatí objednávky od Slovenskej pošty formou dobierky alebo cez terminál formou platobných kariet VISA, MASTER CARD, MAESTRO, DINERS CLUB (platobná metóda CardPay od Tatra Banka, a.s.) . Cena zobrazená na objednávke je koncová (s DPH). Spoločnosť MWI s.r.o. nie je platcom DPH.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba.

Zrušenie objednávky

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.

Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

Doprava

Objednaný tovar posielame na celé územie Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti.
Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodávky spôsobené uvedením nesprávnej adresy kupujúceho, alebo zdržaním spôsobeným kuriérskou spoločnosťou.

Reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail alebo telefonicky. Aby bolo možné reklamáciu uznať, je nutné tovar čo najskôr poslať späť na našu adresu, kde posúdime rozsah oprávnenosti reklamácie. Na uznanie reklamácie má kupujúci v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) právo zaslať tovar späť do 7 pracovných dní od jeho prevzatia. V súlade s cit. zákonom sú lieky a ostatné prípravky určené na užívanie definované ako tovar, ktorý po otvorení nie je možné vrátiť a preto musí byť tento druh tovaru v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý. Ak sa kupujúci v uvedenej lehote rozhodne tovar vrátiť, je potrebné o tom informovať predávajúceho a zaslať mu písomné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu (alebo presnej adresy) pre vrátenie peňazí. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Zásielky vrátené predávajúcemu na dobierku nebudú prevzaté. O vybavení reklamácie budeme objednávateľa bezodkladne informovať.

Ochrana osobných údajov

v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasí kupujúci s tým, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje potrebné pri obchodnej činnosti predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté údaje nebudú zverejnené ani sprístupnené akejkoľvek tretej strane.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Umiestnením na internetovej stránke www.medipro.sk je splnená povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok. 
Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné vzťahy týmito obchodnými podmienkami neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho, resp. Obchodného zákonníka.