Kontakt

MWI s.r.o.
Landauova 34
841 01 Bratislava


IČO: 47 695 251
E-mail: info@medipro.sk
Telefón: +421 917 505 611

Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde Bratislava I vložka číslo: 97925/B

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32
P. O. Box 5
820 07 Bratislava 27